Tak Ronaldo potraktował jaja Simeone. Hahaha, trzeba było nie prowokować!

  • 2019.03.14
  • Źródło: Twitter