Tak Zieliński cieszył się ze swojego kosmicznego gola