Tak może wyglądać drużyna roku FUT. Ale im podniosą ratingi!